Søg efter:

Blokhus Redningsstation

Blokhus Redningsstation

Blandt søfarende har Jammerbugten altid været berygtet som et farefuldt farvand. Der kunne nemlig opstå voldsomme bølger, når vinden var i en bestemt retning, og med bugtens ringe havdybde og sandrevlerne langs stranden blev der skabt en strøm, som førte til mange strandinger.

Den første officielle statistik for strandinger langs den jyske vestkyst viser, at der over en årrække i midten af 1800-tallet blev registreret 4.166 strandinger. Derfor bevilgede kongen i 1847 5.000 rigsdaler til etablering af Det Nørrejyske Redningsvæsen, hvor der langs den jyske vestkyst blev opført otte redningsstationer, heriblandt en i Blokhus i 1852.

Det var et ærefuldt erhverv at arbejde ved redningsstationen, hvor 12 bådsmænd og 4 mand i reserve var ansat. I alt er 118 skibbrudne blevet reddet af redningsmændene fra Blokhus. Redningsstationen blev fjernet af den tyske besættelsesmagt i 1944, da den lå i skudlinjen for en af deres kanoner. Det vakte dengang harme hos lokalbefolkningen. 

I 2009 lykkedes det at skabe en historisk begivenhed, det blev året hvor Blokhus som by fik deres Redningsstation tilbage.

Den Erhvervsdrivende Fond Strandcenter Blokhus har opført en præcis kopi af den originale bygning. Et kompliceret projekt da der skulle bygges præcis efter de gamle byggemetoder, men resultatet er blevet enestående.

Redningsstationen bemandes af De frivillige fra Redningsstationens venner som dagligts sørger for at åbne dørene til udstillingen.

Info:
Strandvejen 5 B
9492 Blokhus
 

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis