Søg efter:

Blomeskobbel

Sønderjyllands største samling af gravhøje ligger på øen Als. 

Den lille skov Blomeskobbel ligger ud til Lillebælt, ca. 4 km. sydøst for Fynshav. Skoven er en frodig løvskov med en smule nåletræer. Der forekommer også en række gøgeurt. 

Skoven er navngivet af Hans Blome til Seedorf som ejede skoven i 1554-84. To vældige langdysser på 53 og 34 meter ligger side om side i den nordlige del af skoven, og hver er forsynet med to gravkamre. Ved restaurering af dysserne i 1935/36 blev gravkamrene udgravede, men resultatet var magert. Kun et knust lerkar samt nogle flintknive var ladt tilbage. 

Gravkamrene har været for stor en fristelse for tidligere tiders skattejægere. Selv en herredsfoged fra Augustenborg Slot skulle have udgravet fire gravkamre. Her skulle bl.a. være fundet knogler af mennesker, som siden blev genbegravet på Augustenborg kirkegård. I umiddelbar nærhed af langdysserne findes endvidere to runddysser, hvoraf den ene har et særdeles flot kammer.

I sydlig retning – ca. 75 meter inde i skoven – ligger endnu en runddysse, der dog er temmelig forstyrret, og endelig findes der 300 meter mod vest lige uden for skoven en anselig langdysse med rester af to stenkamre. Vejene følger terrænet i skoven og kan formentlig føres mange hundrede år tilbage.

For større rejseselskaber i bus henvises der til, at man holder oppe på Østkystvejen og lader passagererne gå det sidste stykke (afstand til dysserne ca. 1.100 meter).