Søg efter:

Christiansfeld by

VERDENSARV – EN HELT SÆRLIG BY

Christiansfeld blev optaget på UNESCOs liste over umistelig verdensarv 4. juli 2015, af UNESCOs verdensarvskomite.

Når et sted optages på verdensarvslisten, markerer det, at stedet er betydningsfuldt – ikke kun for befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden.

Det danske rigsfællesskab har ti steder optaget på Verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland,  Ilulissat Isfjord, Kujataa samt Aasivissuit Nipisat.

EUROPAS SMUKKESTE BRØDREMENIGHEDSBY

Brødremenigheden i Christiansfeld er en evangelisk-luthersk frimenighed og en del af et verdensomspændende broderskab med byer og menigheder i mange lande.

Menighedens bærende ideologi er upåvirket af den geografiske destination, og mange af byerne er bygget op nøjagtigt som Christiansfeld.

CHRISTIANSFELD – EN LEVENDE BY

Byen er grundlagt i 1773 som et eksempel på en planlagt bosætning indenfor Brødrekirken, som i begyndelsen var centreret i Herrnhut i Sachsen, Tyskland.

Christiansfeld blev planlagt og bygget til at repræsentere det protestantiske byideal, og byens vigtigste bygninger var centreret omkring pladsen foran Brødremenighedens kirke, Salshuset.

Arkitekturen er homogen og enkel med en- og toetagers bygninger i gule Flensborgsten med røde tagsten. Den demokratiske organisering indenfor Brødremenigheden – med sin ligeværdigheds-baserede filosofi – er udtrykt i byens humanistiske byplan.

Byens åbne plan åbner for udkig til det omkringliggende landskab og inkluderer vigtige, store bygninger til fælles liv og velfærd. Således var der fælles huse – såkaldte “korhuse” – for menighedens enker og ugifte mænd og kvinder.

HVORFOR ER CHRISTIANSFELD VERDENSARV?

For at komme på verdensarvslisten skal man opfylde minimum ét af ti opstillede kriterier fra UNESCO.

Christiansfeld er optaget på verdensarvslisten med kriterie III og IV:

  • Kriterium III: Verdensarvsstedet bærer et enestående, eller i det mindste sjældent, vidnesbyrd om en kulturel tradition eller om en levende eller uddød civilisation.
  • Kriterium IV: Er et fremragende eksempel på en type bygningsværk, arkitektonisk eller teknologisk samling som illustrerer et eller flere betydelige trin i menneskets historie.