Søg efter:

Dronningens Bastion med Krudtmagasinet i Nyborg

Dronningens Bastion med Krudtmagasinet 

Dronningens Bastion mod henholdsvis den nu forsvundne Kongens Bastion og Kronprinsens Bastion er de bedst bevarede dele af 1600-talsfæstningen. Ved bastionens spids findes nu over voldgraven en bro (Naturbroen), som ikke eksisterede, mens fæstningen var i brug. Derimod fandtes som i dag en undersøisk dæmning, som skulle forhindre vandet i at løbe ud i fjorden, hvis en af de andre dæmninger blev gennembrudt.

Der var adgang fra bagsiden af volden til området mellem forvold og hovedvold (faussebrai’en) gennem en såkaldt poterne, en hvælvet gennemgang. Disse skulle sørge for, at man kunne bringe forsyninger til de fremskudte tropper, og at man kunne trække tropperne tilbage ind bag volden.

Efter nedlæggelsen af fæstningen opførtes der i slutningen af 1800-tallet et vandværk på Dronningens Bastion, som først blev taget ud af brug i 1973. Krudtmagasinet er opført i 1808. Efter den store bybrand i 1797 turde man ikke længere opbevare krudt i tårnet ved slottet, og man byggede det underjordiske rum på bastionen til dette formål. Rummet var dog alt for fugtigt, og allerede i 1812 blev det nedlagt som krudtmagasin. Undersøgelser har vist, at man har forsøgt at afhjælpe fugtproblemerne ved at forbedre udluftningssystemet – tilsyneladende uden held.

Dronningens Bastion med Krudtmagasinet i Nyborg
Info:

Dronnningensvej 50

5800 Nyborg

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis