Søg efter:

Faddersbøl Mølle

Ved grænsen mellem klitlandskab og dyrket land ligger Faddersbøl Mølle. Møllen er bygget i 1859 og en af de få bevarede, gamle møller i Thy. I dag finder man de høje hvide vindmøller, der præger landskabet og udnytter den vind, området er så rig på.

Faddersbøl Mølle

Netop her ved åen i Faddersbøl lå således en vandmølle, der udnyttede det vand, der løb fra Sjørring Sø og mod syd. Da man i 1859 tog fat på afvandingen af Sjørring Sø, blev der gravet brede kanaler til at lede vandet væk. Vandmøllen kom til at ligge i vejen, og den blev nedlagt. Der var imidlertid stadig brug for energi, og i stedet byggedes den mølle, vi kan besøge i dag.

Faddersbøl Mølle er en såkaldt hollandsk mølle; som navnet antyder udviklet i Holland, hvor møllerne drev pumperne i store afvandingsprojekter. De hollandske møller er konstrueret sådan, at vingerne og hatten kan drejes rundt og følge vindretningen, mens selve møllebygningen står fast. Store tandhjul anvendes til at dreje hatten, mens andre hjul gennem et sindrigt system overfører kraften fra vingerne til kværnene inde i møllebygningen.

I Faddersbøl Mølle kunne egnens bønder få malet deres korn til mel. Møllervirksomheden udviklede sig efterhånden til en foderstofhandel og senere købmandshandel, hvor man kunne købe diverse varer til husholdningen. Faddersbøl Mølle blev nedlagt i 1968, hvor tiden var løbet fra denne teknologi. Herefter stod møllebygningen i en årrække uden sine vinger, kun beklædt med pandeplader, men Naturstyrelsen og lokale kræfter tog initiativ til en restaurering, så møllen nu både i det ydre og i det indre har sit oprindelige udseende.

Inde i møllens kælder kan man i sommermånederne se en plancheudstilling. Her fortælles om natur og landskab, mølle- og kulturhistorie.

Udnyttelse af naturens kræfter

Vinden indeholder en kraft, der kan omsættes til energi. De nye møller laver elektricitet, hvor imod kraften i de gamle møller gennem tandhjul blev overført direkte til en kornkværn eller en simpel maskine, der arbejdede inde i møllehuset. Naturens kræfter udnyttes også i vandmøllerne, der drives af strømmen i vandløbene, og vi må formode, at Thy fik sine første vandmøller allerede for små 1000 år siden.

Naturen omkring møllen

Området omkring møllen afgræsses for at bevare udsynet til møllen. I bækken, som passerer forbi, kan man være heldig at se odder og vandstær. Fra møllen udgår to vandreruter, hvoraf den ene går til Ålvand Klithede. Den anden fører til relativt nyplantet skov, som blandt andet rummer en indhegnet hundeskov.

Faddersbøl Mølle
Info:

Egebaksandevej 6

7700 Thisted

Entré Gratis