Søg efter:

Farvergården

Udstillinger hos Farvergården
I stueetagen er der en miniudstilling om Amanda. Her beskrives, hvordan Amanda gennem årene er blevet Kertemindes vartegn og vi udstiller et lille udpluk af de produkter, der har Amanda som frontfigur.

Vi har også fået en minibiograf, der viser film fra Kerteminde optaget i perioden 1938-1962. Vi viser bl.a. filmen “Amanda og studenten”, hvor Kerteminde-pigen Amanda viser den udefrakommende student rundt i Kerteminde samt en film, der viser opbygningen af Langebro. Alle filmene giver os indblik i, hvordan Kerteminde har set ud i midten af 1900-tallet.

Senest er der åbnet en ny udstilling, der særligt er henvendt til børn i alderen 5-10 år. Den handler om to børn, der har boet i Kerteminde omkring 1900 og som kom fra forskellige kår. Marie, der kom fra en velhavende købmandsfamilie og Johannes, der kom fra en fattigere fiskerfamilie. Marie og Johannes fortæller selv deres historier og vi får et indblik i deres forskellige livsvilkår.

Gennem århundreder har fiskeri været det vigtigste erhverv i Kerteminde. Fiskeriudstillingen fortæller især om det såkaldte bæltfiskeri, fiskeriet efter sild i Storebælt. Specielt efter forbedringen af transportforholdene omkring år 1900 blev bæltfiskeriet grundlag for en stor del af byens økonomi, og på land gav det grobund for en stribe fiskekonservesfabrikker. Silden har således været den vigtigste fiskeart, men ålefiskeriet har altid været en yndet bibeskæftigelse. Mens sildefiskeriet foregik i Storebælt, var ålefiskeriet især koncentreret i Kerteminde Fjord. På udstillingen vises redskaber anvendt til begge typer af fiskeri.  Retsvæsen En celledør fører ind til en lille udstilling om forbrydelse og straf med originalt inventar fra Kerteminde Arrest, der blev nedlagt i 1970.  

Der vises desuden kopier af strafferedskaber fra byen: den “spanske kappe” til mænd og “fedelen” til kvinder samt halsjernet eller gabestokken, der har været placeret ved rådhuset på torvet.  Håndværk   Loftetagen på Farvergården indeholder syv forskellige værksteder fra perioden omkring århundredeskiftet. Du kan således se indenfor i værkstedet hos: 

• Fotografen
• Sadelmageren
• Træskomageren
• Hjul- og karetmageren
• Urmageren
• Sejlmageren
• Skomageren  

I kælderen kan du desuden opleve et smedeværksted fra omkring århundredskiftet. Kælderen viser også redskaber til ølbrygning, lysestøbning, forskellige remedier til vask og rulning, heriblandt de første hånddrevne vaskemaskiner, redskaber til ostefremstilling og smørkærning. 

Nyd en kop kaffe i hyggelige, historiske omgivelser.
I stueetagen er der historisk café, hvor man kan nyde en kop kaffe og en kage, mens man studerer materialet om byens historie. Man kan også vælge at indtage kaffen i den idylliske museumshave.


Gå på opdagelse i museumsbutikken.
I museumsbutikken er der et stort udvalg af bøger, spændende gammelt legetøj, keramik og meget mere.

Info om adgangsforhold og tilgængelighed på museerne
Museets lokaler i en 1600-tals bygning sætter nogle begrænsninger for handicappede i brugen af bygningen. Der er etableret en handicapvenlig indgang fra havesiden; denne giver adgang til stueetagen med bl.a. museumsbutik og café, men til 1. og 2. sal er der kun adgang via trapper.