Søg efter:

Fuglereservat - Stensnæs

Arealerne langs kyststækningen mellem Stensnæs og Voerså blev i 2001 udlagt som vildtreservat og er et vigtigt yngleområde for mange kystfuglearter bl.a. rødben, klyde, stor præstekrave og for småfugle som gul vipstjert og engpiber. På Stensnæs Flak yngler undertiden terner og måger.

Da området i sagens natur er meget sårbart, anbefales det at iagttage fuglene fra Voerså Havn, tæt ved Stensnæs . Fra fugletårnet er der fint udsyn til det rige fugleliv på strandengene og i det lave vand.

Med kikkert kan man studere strandskader, gæs, edderfugle, gravænder, viber og rødben, hvoraf en del yngler i området.


Salturter: I klitterne nord for Stensnæs gror strandmelderne tæt. Frøene fra strandmelder er en meget vigtig fødekilde for fuglene hele vinteren. De nærende frø fra strandmelder blev også brugt af stenaldermennesket i mel til grød og brød.
Malurt: Malurt til snapsen kan plukkes i september ved Stensnæs.
Porse: Langs Nordostvej mellem Voerså og Lyngså finder man porsebuskene flere steder. Tørrede i store buketter giver de en krydret duft i huset og en fin smag til snapsen.

Info:

Nordostvej

9300 Sæby

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis