Søg efter:

Fugleudsigtstårn Voerså Havn

Fra det overdækkede tårn er der overblik over det lavvandede område og langs molen ud i Kattegat.

Mod nord skues ind over Stensnæs Vildtreservat hvor der kan ses vadefugle, ænder, snespurv, ederfugle, mørk/lysbugede knortegæs, rødben, klyde, stor præstekrave, gul vipstjert, engpiber, terner og måger.

Der er let adgang til tårnet også for svagt gående, men kørestolsbrugere kan ikke komme op i tårnet.

Ved tårnet er bygget to såkaldte chelters – primitive overnatningssteder som friluftsglade turister kan gøre brug af.

Info:

Voerså Havn

9300 Sæby

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis