Søg efter:

Fyns Hoved

Fyns Hoved byder på noget af Danmarks smukkeste natur, og her er naturoplevelser for alle

På Fyns Hoved er der også et usædvanligt rigt fugleliv og flere sjældne planter, så det er med god grund, at Fyns Hoved er et af fynboernes foretrukne udflugtsmål til at opleve smuk natur. Man kan lade fantasien få frit løb, og opleve, hvordan her så ud, da den fredløse Marsk Stig gemte sig i Røverdalen. Eller man kan kaste linen i havet, for fiskeriet ved Fyns Hoved er fantastisk.

Vandreruter
Fyns Hoved byder på flere gode vandreruter. Den mest benyttede sti fører rundt om selve Fyns Hoved. Der er adgang til ruten fra p-pladsen yderst på Fynshovedvej. Man vælger naturligvis selv, om man tager turen mod øst eller vest. Den vestlige rute er i sagens natur mest udsat for vestenvinden, og den kan på nogle strækninger være vanskeligt passabel, hvis man medbringer klapvogn eller trækvogn til madpakken. Vær opmærksom på, at der ikke er opstillet hegn ved skrænterne på vestsiden. Her venter et godt sug i maven. Ved Baesbanke fører en sti mod udsigtspunktet, hvor man har et fantastisk udsyn til havet og dyrelivet ved Fællesstrand. På østsiden følger man en markvej retur mod p-pladsen. Ved indgangene til området er der opstillet oversigtskort, som man kan benytte til at orientere sig.
På Jøvet findes der en p-plads, hvorfra man har adgang til en anden vandrerute. Her findes borde og bænke, et nærliggende toilet, samt adgang til et shelter med plads til 5-6 personer. 

Badning
Fyns Hoved har vand på begge sider, og man kan bade på østsiden i Storebælt og på vestsiden i Korshavnen, hvor der er en børnevenlig sandstrand med stille vand.

Om Fyns Hoved
De sidste kilometer op mod hovedet byder på udsigt til to store og smukke, lavvandede laguner, af hvilke den ene gør Korshavn til en ideel naturhavn. Frugtbar jord og klinter med fed morænejord gjorde, at de tidligste mennesker i Danmark slog sig ned på det nordligste af Hindsholm, hvorfor man finder mange vidnesbyrd om bopladser: østersskaller, flinteflækker og ind imellem stenøkser eller pilespidser. På strandene finder man foruden en mængde forskellige sten, bl.a. porfyrer, kommet med indlandsisen fra Norge, en rigdom af forsteninger, f.eks. de gule vættelys, der er forsteninger af blæksprutters rygmarv.

Fyns Hoved tilhører et meget lille område, der er Danmarks regnfattigste. Det betyder, at der er hyppigere solskin på hovedet, og at der findes planter, der ikke kan klare sig i resten af landet, fordi de kræver fastlandsklima. Landtange Tornen er sammen med det nærliggende Lillestrand gjort til fuglereservat med ideelle livsbetingelser for et rigt fugleliv, og man kan opleve såvel et væld af hav- og vadefugle som rovfugle, f.eks. musvåger og hvepsevåger.

Også andre sjældenheder kan opleves på Fyns Hoved. Som den specielle sommerfugl, Okkergul Pletvinge, de kvækkende strandtudser, eller de fredede krybdyr, snogen og hugormen, som man ikke mindst kan se ligge og sole sig på toppen af Jøvet, men som flygter ved mindste støj, så bliv ikke bange for dem.

De specielle naturforhold er også medvirkende til, at Fyns Hoved har et helt specielt lys, der i tidens løb har tiltrukket mange malere, som i kortere eller længere tid har været bosat i Nordskov eller i sommerhusene ved hovedet.

Man kan stadig se rester af tyskernes radar- og befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, og så var det forresten besættelsesmagten, der anlagde den tilkørselsvej, som bruges i dag syd om Fyns Hoved. Vejen gik før krigen nord om, men kunne ikke klare det tunge materiel, som skulle bringes ud på den yderste spids.

Fyns Hoved
Info:

Fynshovedvej

5390 Martofte

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis