Søg efter:

Gilbjerg Hoved

 Gilbjerg hoved er et fredet grønt område ved kysten bestående af bl.a. en klint. En klint som ligger tæt ved vandet og fyldt med plante liv ses kun et par andre steder i Danmark. I området står en mindesten for en kendt dansk filosof. 

Gilbjerg Hoved ligger vest for Gilleleje mellem Gillelejes villaer og Smidstrups sommerhuse. Den grønne oase er et fredet område på ca. 25 ha. 

 

Her blev fredet 25 hektar i 1950´erne og 40 hektar er udvalgt som EU habitat på grund af den specielle kystvegetation på den op til 33 meter høje klint ud mod Kattegat. Mellem klinten og Tinkerup Strandvej er et overdrev, der hører med til området.

Her græsser kreaturer og er med til at bevare stedets nuværende tilstand således det ikke udvikles til en skov. Stranden langs klinten er en spændende stenstrand, hvor der flere steder er anlagt høfder og anden kystbeskyttelse.

Geologer mener at de mange sten på stranden, tyder på at klinten er bygget op af lag fra istiden og at nogle af stentyperne samt jordarter stammer fra Norge, Sverige og Østersøen. Solsorteøen som ligger på den østlige del og som er et dødishul fra den sidste del af istiden, altså opstået fordi en isklump smeltede og dannede søen.

Info:

 Gilbjerghoved

3250 Gilleleje

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis