Søg efter:

Grenen Skagen

Grenen er et unikt naturfænomen, hvor de to have Skagerak og Kattegat mødes og bølgerne kulminerer med hinanden.

Det er en fascinerende oplevelse at stå på den yderste spids af Jylland og se bølgerne fra de to have slå sammen og brydes over Skagens Rev. Grenen er et fascinerende udflugtsmål, som består af aflejret sand og grus, der er blevet transporteret af de stærke strømme, og over de sidste 100 år er strandvolden vokset 1 km i længden. Den store strandflade yderst på Grenen er i konstant bevægelse, hvor der jævnligt opstår lagunesøer, som tiltrækker både legende børn og vadefugle, men på grund af de stærke og livsfarlige strømme, er badning strengt forbudt. Syd for Grenens spids finder man en kompasrose, der faktisk viser, at Grenen peger mod øst.

Landskabet omkring Grenen er et fredet naturreservat og hjemsted for et væld af dyreliv: her soler sælerne sig afslappet på stranden midt i mængden af turister, mens området er det sted i Danmark, hvor der kan observeres flest fuglearter, især rovfugle om foråret. Der er gode muligheder for at gå på opdagelse væk fra turiststrømmen, som er koncentreret mellem P-pladsen og selve Grenens spids. Den store strandflade yderst på Grenen udenfor klitterne skifter udseende konstant. F.eks. opstår lavvandede lagunesøer, som tiltrækker vadefugle. Plantelivet er også helt enestående og en klassisk forekomst på vegetationens udvikling på nyt land; begyndende klitdannelser og frodige grøntklitlavninger er blot nogle eksempler.