Søg efter:

Gyldensåen

 Tag en vandretur gennem Gyldenså-dalen, en af øens smukke sprækkedalen.

Gyldenså-dalen er en typisk bornholmsk sprækkedal med naturskav, bestående af bl.a. ask, avnbøg og kirsebær. Urtevegetationen og især forårsfloraen er meget frodig her i dalen.

Gyldensåen er flere steder fyldt med klippeblokke og rummer en fin ørred- og ålebestand. Tæt ved udløbet ses rester af et gammelt fangstanlæg for ørreder.

Lige syd for landevejen er der rester af en dæmning fra et vandmølleanlæg.

Gyldenså-dalen er fredet for at bevare landskabelige og naturvidenskabelige værdier.

Ådalen er privatejet, men en offentlig sti fører ca. 1 km ind i dalen.

 Der er parkeringsmuligheder på landevejen på begge sider at dalen.

Gyldensåen
Info:

Ved landevejen

Bølshavn 45A

3740 Svaneke

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis