Søg efter:

Jerup Kirke

Jerup kirke er opført som filialkirke til Elling i 1888-89 på lokalt initiativ.

På den tid, var byen i færd med at vokse og udviklingen blev understøttet med åbningen af Skagensbanen i 1890.

Kirkeprojektet var budgetteret til at koste 15.300 kr., hvoraf man havde fået bevilget de 14.000 kr.
Resten skulle fremskaffes ved indsamling i hele stiftet.
Det lykkedes imidlertid ikke at skaffe alle pengene, hvoraf det var nødvendigt at gennemføre visse besparelser.
Dette førte dog til en del strid i byggekomitéen indbyrdes og med arkitekten. Arkitekten F. Uldall har tegnet Jerup kirke, som er opført i røde mursten i tillempet romansk stil.

Kirken blev slemt ødelagt ved et lynnedslag i 1897 og måtte i den forbindelse gennemgå en omfattende istandsættelse.


Over forhallen mod vest er der et lille ottekantet klokkespir og indvendigt er der bjælkelofter. 

Alterbilledet er af H. Agersnap: “Påskemorgen”. Det er kirkens oprindelige alterbillede fra 1900.
Ved restaureringen i 1982 blev det flyttet til sin nuværende plads på skibets vest væg, da man anskaffede et nyt billede af Svend Engelund. I forbindelse med den restaurering er gulvet blevet belagt med rødbrune klinker.

Døbefonten er af Fakse-marmor.

Indtil 1972 hang klokken i tagrytteren, men af frygt for, at den skulle kunne falde ned, byggede man en klokkestabel sydvest for kirken.