Søg efter:

Klosterheden, Møllesø

Møllesøen er en af Klosterhedens små perler med masser af dyreliv og gode muligheder for at betragte dyrene på afstand.

Som navnet antyder, lå her i gamle dage en vandmølle. Historien lyder:

På den dårlige hedejord syd for Fabjerg, lå en lille landsby Sønderby. Byen levede af kornbrug, og bønderne havde derfor deres egen mølle.

Møllen kan dateres tilbage til 1420, og den kværnede korn frem til 1889, hvor den brændte ned. Da dæmningen ved søen samtidig brød sammen, solgte ejeren møllen til staten, der var i gang med at etablere Klosterheden Plantage.

Ved købet blev det fastslået, at staten måtte dæmme søen op igen – skulle der være behov for det. I første omgang ville staten udnytte søbunden gødningsstoffer, hvorfor den tidligere sø blev udlagt til landbrugsjord. Senere stoppede dyrkningen, og i 1977 gendannede statsskovdistriktet søen, hvilket førte til klager over oversvømmelser fra lokale lodsejere. Fredningsnævnet vurderede dog i 1984, at opdæmningen af Møllesøen var så vigtig, at søen og de tilstødende slugter – et areal på 17 hektar – blev fredet.

I dag huser Møllesøen et varieret dyreliv. Mest interessant er nok bæveren, men også vandstæren holder til ved Møllesøen.

Ved søen er opstillet bænke og borde til besøgende. Der er også bålpladser med gratis brænde.

Klosterheden, Møllesø
Info:

Gammel Landevej 35

7620 Lemvig

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis