Søg efter:

Krudttårnet

Krudttårnet på Lollands Bastion er Fredericias ældste militære bygningsværk, opført i 1675. Størrelsen er 10 x 12 alen og to etager højt. Af hensyn til faren for gnistdannelse er gulvplanker og det meste andet tømmer samlet uden brug af jernnagler. I stedet er anvendt trænagler. Bygningen er velproportioneret med umiskendeligt barokpræg.

Det er bygget som en kopi af et krudttårn, der lå i Kastellet i København. Dette blev dog allerede nedrevet i 1741.

Krudttårnet blev anvendt til opbevaring af krudt, håndgranater, geværkugler, fakler o.l. Soldaterne blev ved opslag opfordret til at omgås de højeksplosive materialer med forsigtighed. Bl. a. var det forbudt at føre uhøvisk tale (svovle og bande) nær krudtet. Huset er renoveret i 1746, 1865 og senest ved Fredericia Turistforenings medvirken i 1992.