Søg efter:

Landet Kirke

Landet kirke – der er viet til Sct. Jørgen – regnes for at være den ældste af Tåsinges tre kirker. Holder denne antagelse, har kirken på et vist tidspunkt været den eneste kirke på øen. Kirkens ældste del – apsis, kor og skib – er bygget i romansk stil, og er opført af lamp på en sokkel af kvadersten omkring 1150.

I 1450 blev kirken forlænget mod vest og fik hvælvinger i kirkerummet. Tårnet og våbenhuset på kirkens sydside – der nu bruges i kapel – er opført i 1634. På tårnet ses intialerne P S A 1634, og bogstaverne står for Peder Søffresen Aarhus, der var præst ved kirken på det tidspunkt.

På kirkegården finder man gravstedet for Elvira Madigan og Sixten Sparre.

Landet Kirke
Info:

Elvira Madigans vej 39A

5700 Svendborg

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis