Søg efter:

Ravnkilde

Ravnkilde ligger ualmindeligt smukt, omgivet af skov på tre sider. I henhold til fredningen er det forbudt at vade i kilden, men skovdistriktet har placeret sten i kilden, så det er muligt at komme tørskoet over den, uden at vade i vandet. Fra stenene er der god mulighed for at smage på vandet fra kilden.

Ravnkilde er en sumpkilde med små bække, der samler sig fra det sumpede kildefelt til den færdige kildebæk.

Vandføringen er pænt stor. Der passerer hvert sekund 85 liter vand forbi det århundredgamle vadested på vejen mod Lindenborg Å.

Kildevandet er 7 – 8 grader varmt året rundt. På klare frostdage damper kilden, og midt i sneen er der grønne planter.

Ravnkilde er meget rig på smådyr (over 200 forskellige arter), og den konstante vandtemperatur året rundt giver livsbetingelser for dyr, som ellers findes i henholdsvis koldere eller varmere egne i Europa. De er indvandret til Danmark i efteristidens kulde- og varmeperioder, og overlever i dag på grund af kildevandets lave sommer- eller høje vintertemperatur i forhold til omgivelserne.