Søg efter:

Skanderborg Slotskirke

I Skanderborg Slotskirke kan man se meget af det oprindelige inventar fra højrenæssancen. Under kirken er der indrettet krypt med glasmosaikker, og på Slotsbanken ses en buste af Frederik d. 6.

Slotskirken er en rest af det tidligere Skanderborg Slot, som blev endeligt nedbrudt i 1770.
 
I 1562-63 ombyggede Kong Frederik d. 2. middelalderborgen på Slotsholmen til en moderne fæstning. På grund af rigets økonomiske problemer valgte kongen at tage ophold i Skanderborg. Derfor blev der i 1572 indrettet slotskapel i den nyopførte kongefløj, der samtidig blev forhøjet med to stokværk. Slottet fungerede som bolig for kongefamilien i adskillige år og bl.a. kan det nævnes, at Chr. d. 4. lærte såvel sømandsskab som ridekunsten her i Skanderborg.

Den nuværende kirke består af et langhus med et rundt tårn med kegleformet, kobbertækket spir. Tårnet var oprindeligt et af slottets flankeringstårne.

Under kirken i slottest gamle vinkælder er der indrettet krypt med fire glasmosaikker af billedhuggeren V. Foersom Hegndal.

I kirken kan man stadig se meget af det oprindelige inventar i fornem højrenæssance.

Døbefonten fra 1850 er udført efter tegning af Bindesbøll.

På Slotsbanken, som tilhører De kongelige haver, ses Thorvaldsens buste af Frederik d. 6.

For yderligere informationer omkring kirkens gudstjenester eller lignende henvises der til kirkens egen hjemmeside: www.kirker-skanderborg.dk

Skanderborg Slotskirke

Adressen:

Slotsholmen 4

8660 Skanderborg

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis