Søg efter:

Skibs og Havnesmedie

Havnesmedjen ligger ved Rønne Havn på hjørnet af Munch Petersens Vej og Sverigesvej med udsigt ud over østkajen og Østersøen. Mod vest er en lille, ældre toiletbygning og den større toldkammerbygning. Foran smedjen mod syd er der et lille anlæg med bænke, græs samt skulpturer.

Havnesmedjen er en syv fag lang bindingsværksbygning med sorttjæret tømmer og rødkalkede tavl. Sydsiden har uensartet bindingsværk, mens nordsiden har regelmæssigt. Bygningen hviler på en sort sokkel af syld- og kampesten og afsluttes af et rødt, halvvalmet, opskalket tegltag med to meget høje skorstenspiber i rygningen med sokkel og dekorative udkragninger øverst. Hele vestgavlen er grundmuret og rødkalket og den østlige gavltrekant ligeså. På bygningens sydside er en tofløjet port med ganglåge samt tre større fladbuede støbejernsvinduer. I øst- og vestgavlen sidder henholdsvis tre og to mindre, men lignende støbejernsvinduer samt i vestgavlen et enkelt torammet vindue af træ. I østgavlen ses desuden en nyere lem. Alle vinduer, port, dør samt luge er blåmalede. Over porten hænger et større skilt med påskriften Skibs- og Havnesmedie.

Info:

Munch Petersens Vej 10

3700 Rønne

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis