Søg efter:

Stubbe Sø

Stubbe Sø er Djurslands største sø. Engang var den en del af en fjord, men blev til en sø, da landskabet hævede sig rundt omkring den. Søen er en meget vigtig rasteplads for søfugle og er derfor meget interessant for ornitologisk interesserede. Tilgangen til søen er dog besværlig, da jorden omkring den er ejet af private lodsejere. Staten ejer dog et hjørne ved søens sydøstlige kant, herfra kan man få adgang til søen ad en trampesti.

Søen, er Djurslands største inderste del af en fortidig fjord, der ved landhævning er blevet adskilt fra havet. Landskabet er domineret nåleskove dog med en lysere bræmme af el og birk ned mod søen. Søen er en vigtig rasteplads for søfugle