Søg efter:

Vejlerne I Hanherred

International betydning både som rasteplads og ynglelokalitet. Danmarks vigtigste ynglested for vand- og sumpfugle. Mange fugle hele året rundt.

Vejlerne I Hanherred
Info:

Mellem byerne Thisted og Fjerritslev , På grænsen mellem Thy og Han Herred, 9690 Fjerritslev

Entré Gratis