Søg efter:

Barokhaven

Barokhaven – menneskets magt over naturen

Barokhaven er den mest berømte og iøjnefaldende del af Frederiksborg Slotshave, og den, som mange forbinder med slottet. Den blev anlagt af Frederik 4. i 1720’erne med Johan Cornelius Krieger som arkitekt. Barokhaven betegnes som et pragtværk inden for havekunsten.

Haven er anlagt i fire terrasser, som falder i niveau mod Slotssøen. De stramme linjer og snorlige hække, de fintklippede græsskråninger og formklippede taks og buksbom demonstrerer, hvordan idealet i 1700-tallet var menneskets kontrol over naturen.

I den gennemgående midterakse plasker vandkaskader niveau for niveau, inden de ender i Slotssøen. Øverst ligger Runde Dam, på de to midterste terrasser er der formklippede busketter og springvand, og på nederste niveau ses 4 kongelige monogrammer, fint klippet i buksbom.

Rundt omkring i Barokhaven står en række dekorative zinkskulpturer, som stammer fra Frederiksborg Slot og andre slotte og haver. De er kopier af originalskulpturer i sandsten, og er skabt i 1800-tallet.

Info:

 Rendelæggerbakken

3400 Hillerød

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis