Søg efter:

Bratskov

I slutningen af 1800-tallet blev gårdens drift moderniseret, men i 1921 blev Bratskov testamenteret til Hedeselskabet.

Avlsgården blev frasolgt 1948.

Hovedbygningen er siden 1976 kommunalt ejet og anvendes som borger- og kulturhus.

Den trefløjede borggård ligger på et rektangulært voldsted i den nordlige del af Brovst.

Den store hovedbygning stammer sandsynligvis fra de sidste Rotfelders tid i midten af 1500-tallet.

Hovedbygning

Det grundmurede midterhus er i to en halv etage,  og buerne over vinduerne i de to hele etager er bevis for, at det ikke kan være ældre end fra midten af 1500-tallet. De tykke mure af teglsten lagt i det middelalderlige munkeskifte tyder samtidig på, at huset heller ikke kan være yngre. Vinduerne er senere blevet forsynet med enkle, trekantede toppe, som er udført omtrent samtidig med trappetårnet.

Trappetårnet mod øst til gårdsiden er fra omkring 1660, og angives at være opført af den ældre Frants Rantzau. Det har pilastre om døren og en svungen gavl.

De to bindingsværksidefløje er yngre endnu, måske fra omkring 1750. De åbner sig fra stenhuset mod øst. I Danske Atlas er omtalt en fjerde fløj, men den er forlængst væk. Udbygningerne er opført efter en brand i 1905.

Adgang til gården foregår gennem en port i sydfløjen, som blev ombygget i 1820 og bl.a. fik en trekantet gavl over porten.

Hovedbygningen blev restaureret 1950-1955 og i 2003.

Fredningsstatus 2021: Hovedbygningens tre fløje og voldgraven er fredede.

Andre bygninger

Avlsgården blev solgt fra i midten af 1940’erne, og avlsbygningerne er siden nedrevet.

Bratskov
Info:

Fredensdal 8

9460 Brovst

Entré Gratis