Søg efter:

Frederikssund Vikingeboplads

Det er ikke uden grund, at Frederikssund er stolt af sit navn: Vikingebyen. I 70 år har aktive borgere opført vikingespil hver sommer, og dette har gjort byen og vikingemyterne kendt over store dele af verden. 
 
Frederikssunds vikinger har optrådt for et internationalt publikum, ligesom de har været indbudt til at gæsteoptræde i f.eks. Island, Japan, Spanien, Skotland, England, Argentina, Syrien, Ungarn og Polen med særligt tilrettelagte vikingespil. 
 
I 1993 voksede ideen om at udvide vikingeaktiviteterne med en historisk korrekt rekonstrueret boplads, som kunne give publikum en mulighed for at opleve, hvorledes vikingerne levede og arbejdede. 
Det var naturligt at søge vikingebopladsen placeret på Kalvøen, lige ved siden af vikingescenen og på bredden af Roskilde Fjord, langs med hvilken udgravninger har vist, at virkelighedens vikinger faktisk levede. 
Derfor dannedes pr. 1. januar 1994 den selvejende institution Frederikssund Vikingeboplads, som i samarbejde med Frederikssund kommune, Frederiksborg Amt, Kulturby , Arbejdsmarkedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Friluftsrådet og et antal private fonde påbegyndte opførelsen af en klynge grubehuse, en plankevej og en anløbsbro, som tjener som landingsplads for vikingeskibe i sejlads på Roskilde Fjord. 
 
Frederikssund Vikingeboplads er et Frilandsmuseum, hvortil der normalt ikke opkræves entre af de besøgende. 
Til gengæld er der heller ikke ansat permanente omvisere eller kustoder. Kyndig rundvisning kan dog bestilles på Frederikssund Turistbureau. 
Hele anlægget stilles under publikums beskyttelse, og vi beder om, at man behandler bopladsen forsigtigt og nænsomt.
 
Vikingebopladsen´s Grubehuse
På vikingebopladsen er opført fem grubehuse, d.v.s. små halvt nedgravede huse, der har fungeret som værksteder og i visse tilfælde også som midlertidig bolig. 
Fælles for alle grubehusene er det forsænkede gulvniveau (gruben) og det, at taget har været båret af to kraftige stolper, der har været anbragt over for hinanden i kanten af gruben. 
 
Når arkæologerne finder sporene efter grubehuse i dag, ja så er det som oftest kun den nedgravede grube og sporene efter to kraftige tagbærende stolper, der er tilbage. I heldige tilfælde kan man dog også finde spor, der viser, hvorledes væggene har været konstrueret, f.eks. af planker eller pileflet med lerklining. 
Overbygningen derimod kender vi intet til, og der er her, arkitekter med speciale i rekonstruktion af oldtidsbygninger kommer ind i billedet. For rekonstruktionstegningerne til vikingebopladsens huse har arkitekt Holger Schmidt fungeret som konsulent. Det vi har forsøgt at vise med de fem grubehuse, er de variationer, der findes i husenes grundplan, der kan være rund, oval eller firkantet. 
 
Ved praktiske forsøg vil tiden vise, om nogen af de rekonstruerede huse viser sig at have uhensigtsmæssige konstruktionstræk, og de erfaringer vi gør os på dette punkt vil være værdifulde, når næste generation af grubehuse skal opføres.
Info:

Kalvøvej 26

3600 Frederikssund

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis