Søg efter:

Kalkovnene i Birkesig

Kalkovnene ved Birkesig
I Birkesig ved Balle findes flere små private
kalkovne, som har hørt til forskellige mindre
landbrugsejendomme. Disse kalkovne, som er
fredede, er i dag i en ret mistrøstig forfatning.
Museumsforeningen er derfor gået ind i arbejdet
med at sikre disse lokale kulturminder, som nu
restaureres i samarbejde med ejeren, Syddjurs
Kommune og Kulturstyrelsen.

Kalkudvinding på Djursland
Djursland har lige siden middelalderen været et
betydeligt kalkudvindingsområde. Kalken indgik
især i tidens betydelige kirkebyggerier, hvorfor
klostrene havde store interesser i området.
Ikke mindst området omkring Balle og Glatved
havde store kalkforekomster, hvorfor der her
også blev brændt kalk i små private kalkovne.

Museumsforeningens arbejde med kalkovnene
Restaureringsarbejdet er påbegyndt i 2014 og forventes at være tilendebragt i sommeren 2015.
Foreningen arbejder desuden med at få oprettet et
lokalt kalkbrænderlaug til at varetage den fremtidige vedligeholdelse samt formidlingen af kalkens
historie på Djursland.