Søg efter:

Fugletårnet ved Dystrup og Ramten Sø

Søen ligger centralt på Djursland, nær landsbyen Ramten ved hovedvejen Randers-Grenå.

Naturområdet Dystrup Sø

Fra Ramten følger man vejen nordpå langs Ramten Sø’s østbred, indtil man kommer til en mindre lund på venstre vejside, hvor der kan parkeres.Længere fremme, i vejsvinget, starter på venstre hånd den offentlige vandresti ind i Ramten-Dystrup fredningen. Her finder man information og kort over hele det fredede område og stiforløbet.Fugletårnet ligger på en skovklædt skrænt ved Dystrup Sø’svestbred. Stien dertil er blot en kort afstikker på et par hundrede meter fra fredningsstien,der kan man desuden få godt udsyn over Ramten Sø’s nordlige del, og ude ved asfaltvejen kan man fra vejkanten se over på den fuglerige eng ved Dystrup Sø. (Pas på bilerne! – bliv ude på græsset)

Tilgængelighed

Der er anlagt en offentligt tilgængelig sti rundt om området. Der er flere gode udsigtsområder samt et fugletårn umiddelbart vest for Dystrup Sø.

Fugletårnet ved Dystrup og Ramten Sø

Adressen:

Huldremosevej, Dystrup Sø

8586 Ørum Djurs

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis