Søg efter:

Maglekilde

Når man i dag siger “Maglekilde”, vil de fleste Roskildensere sikkert tænke på enten kildens udløb med Neptunhovedet, Maglekildebakken eller maskinfabrikken.

Det er dog historisk set kilden og den tilhørende brønd med kildehus, som faktisk ligger i Lille Maglekildestræde, der er udgangspunktet for stedets betydning.

Fortællingen drejer sig aktiviteterne på et betydeligt areal mellem Maglekildevej, Weysegangen og Lille Maglekildestræde.

Her har der været møller helt tilbage til middelalderen – senere kom der papirfabrikation og væveri på stedet, indtil det hele blev nedrevet i 1846.

I en periode leverede Maglekilde vand til ikke mindre end 5 møller på sin vej mod fjorden.

Derefter fra var der i en ganske kort periode fra 1846 til 1848 en vand-kuranstalt og dertil en virksomhed med sodavandsfremstilling med salg til det københavnske marked for øje, men ingen af ideerne slog ikke rigtigt an. Først i 1851 lykkedes det selskabet bag vandkur-anstalten at afhænde hele komplekset – nu til privatbolig, men ti år senere i 1861 måtte ejeren under ret så dramatiske omstændigheder forlade stedet. Nye ejere benyttede i en overgang stedet til selskabelige sammenkomster og som et udflugtsmål, primært for udenbys gæster, indtil en driftig smedemester købte komplekset i 1867 og etablerede en maskinfabrik i en mindre del af bygningskompekset. Der blev udvidet med en tilbygning i 1871 ud mod Maglekildevej, og senere blev der bygget en værksteds- og støberibygning på den anden side af Maglekildevej hvortil hele maskinfabrikkens virksomhed flyttede.

Sodavandsproduktionen fortsatte på stedet efter vand-kuranstaltens ophør, og vi ved med sikkerhed, at i 1913 fik en ny ejer mod på at skabe succes med salg af det fine, og rene vand fra kilden, og siden har der med skiftende ejere været sodavandsfabrik på stedet, formentlig frem til  slutningen af 1950’erne.

Ejendomskomplekset tjente i høj grad fortsat som udlejningsejendom til private, ligesom der i en periode blev indrettet forberedelsesskole til Katedralskolen.

Imens fortsatte kilden ufortrødent med at sende millioner af liter vand op fra undergrunden, og i 1960 besluttede Roskilde Kommune sig for at erhverve ejendommen for dermed at få råderet over kilden, og vandet fra kilden blev nu ført over i den kommunale vandforsyning.

Det var dog kun i en kortere periode frem til omkring 1969/70, hvor det viste sig at vandet var forurenet.

Det var begyndelsen til enden for den gamle ejendom, som blev nedrevet etapevis i perioden 1969-1972 – men heldigvis blev både kildeudløbet og kildehuset bevaret, og vi kan derfor fortsat nyde synet af det bulrende vand, som strømmer ud af kong Neptuns mund – og Maglekilde er i dag fredet, så nu kan intet mere forstyrre byens gennem tiderne absolut mest vandrige kilde.