Søg efter:

Nivå fugletårnet

 Er du naturmenneske og fugleinteresseret, er naturreservatet Nivå Bugt Strandenge værd at besøge. Her udfolder der sig et vældigt leben året rundt; det er nemlig det eneste åbne naturområde på Nordsjællands østkyst, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere på deres træk mod nord eller syd.

 Her er observeret ikke mindre end 200 forskellige fuglearter. Fra fugletårnet har du et godt overblik og kan zoome ind på de mange fascinerende fugle, som veksler med årstiden.

Fugleliv hele året

 

Syd for Nivå Havn åbner landskabet sig i den store lavvandede Nivå Bugt, med strandenge, rørskove, vandhuller og åen Nive Å. Det smukke naturområde er en vigtig fuglelokation; her gør i tusindvis af fugle året rundt ophold for at tanke op til deres videre rejse mod koldere eller varmere himmelstrøg, eller for at overvintre.

Unik og fredet fuglelokation

 

Området er unikt på den danske og svenske Øresundskyst, og det blev fredet i 1950. Siden da er det blevet udvidet flere gange; i dag omfatter naturreservatet 21 hektar, som forvaltes af Fugleværnsfonden.

Siden 2009 har kvier og højlandskvæg afgræsset strandengene i Nivåbugten. Det medfører mere lys til strandeng og overdrev, så biodiversiteten øges og levevilkårene for ynglefugle som vibe, rødben, strandskade og skeand forbedres.

Forårets gæster

 

Tidligt på foråret kommer vadefuglene forbi på vej mod de nordlige ynglepladser. Du kan også opleve flotte rovfugletræk, hyppigst ses musvågen, men fiskeørnen og rørhøgen kan også finde på at raste ved strandengene. Traner på træk mod deres ynglesteder i Sverige kan du være heldig at se i slutningen af marts – begyndelsen af april. I maj genlyder rørskoven af rørsangerens sang.

Info:

 Strandvejen 331

2990 Nivå

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis