Søg efter:

Skansen ved Spodsbjerg

 På Skansen ved Spodsbjerg finder man rester af et skanseanlæg fra 1807 – der sammen med andre skanser langs Danmarks kyster blev opført efter tabet af flåden.

Skansen ved Spodsbjerg er en af de mange tusinde skanser, der blev opført overalt langs de danske kyster, i forbindelse med Englandskrigen 1801-1814. Formålet med skanserne var at holde fjenden på afstand, og skansen ved Spodsbjerg skulle beskytte Isefjordens indsejling.

 

Skanserne blev opført efter Danmark mistede flåden til England i 1807. Nu lå de danske kyster ubeskyttet hen, derfor blev mange skanser og batterier opført for at forhindre fjendens landgang. En skanse er et forsvarsanlæg, der består af tre jordvolde, en mod vandet og en på hver side af bemandingen, og en åben bagside. skanserne var ofte udstyret med overdækkede rum

Skansen rummede otte kanoner og to mortere, og var bemandet af kystmilitsen. Militsen bestod af mænd der ikke gjorde militærtjeneste og deres job bestod i at afvise, eller forsinke fjenden indtil militæret kunne nå frem. Militsen måtte udover kanonerne og mortererne, selv stå for bevæbning der derfor bestod af høtyve og leer.

Fra toppen af klinterne er der en betagende udsigt over Kattegat. Når vejret er klart kan man se helt til Hesselø, som ligger godt 30 km ude i Kattegat. Udsigten og ruten op langs stranden er et sikkert hit, når man er på besøg i Hundested.

Info:

 Skansen

3390 Hundested

Til stedets hjemmeside

Entré Gratis